Sistemele de management implementate și certificate în conformitate cu standardele ISO sunt în acest moment adoptate de mai toate organizațiile care doresc să țină sub control aspectele  legate de conformitatea produselor și serviciilor pe care le livrează clienților, sau, în cazul produselor alimentare, de garantarea siguranței alimentare a acestora, precum și aspectele privind tratarea problemelor legate de protejarea mediului înconjurător, sau cerințelor privitoare la asigurarea sănătății și securității în muncă a propriilor angajați.

Cele mai multe organizații au optat deja, în locul implementării de sisteme de management separate, pentru implementarea unui Sistem de Management Integrat (SMI), având ca referențiale două, trei, sau chiar mai multe standarde ISO. Această opțiune a devenit cea mai bună variantă  în special după apariția noilor versiuni ale acestor standarde (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, ISO 45001:2018) și structurarea lor pe un model comun, bazat pe Anexa SL a documentului ʺDirectivele ISO/IEC, Partea 1 Supliment ISO consolidat – Proceduri specifice ISOʺ, document publicat în 2012.

O consecință benefică și semnificativă a publicării acestui document a fost revizuirea standardelor ISO care reglementează funcționarea sistemelor de management și aducerea lor la o formă care are drept caracteristică principală similitudinea cerințelor în toate standardele de sistem și raportarea acestora la o terminologie comună, reprezentată de 21 de termeni de bază. Acest lucru a facilitat construirea și implementarea unor sisteme mult mai ușor de gestionat și, de asemenea, mult mai ușor și, cu o economie semnificativă de resurse, de auditat.

De aceea, pentru a fructifica la maximum această oportunitate a economisirii resurselor alocate auditului intern, organizațiile și-au propus să utilizeze auditori care dețin toate competențele auditării unui SMI. Acest lucru presupune ca auditorii să cunoască nu numai principiile,  tehnicile, metodele de auditare si modul de întocmire a unor înregistrări caracteristice auditului intern (programe de audit, planuri de audit, rapoarte de audit, documente de lucru de tip chestionare sau liste de verificare), așa cum sunt prezentate în standardul ISO 19011:2018 –ʺ Linii directoare pentru auditarea sistemelor de managementʺ, ci să cunoască și toate referențialele pe baza cărora s-a construit sistemul de management al organizației (standardele ISO 9001, 14001, 45001, ISO 22000 și altele, dacă este cazul).

Luând ca exemplu Sitemul de Management Integrat Calitate – Mediu – Sănătate și Securitate în Muncă, putem spune că auditorii interni ai acestui sitem vor economisi un timp prețios în evaluarea conformării proceselor auditate cu cerințele care sunt comune celor trei standarde, cum ar fi, de exemplu: cerințele referitoare la modul în care organizația și-a identificat și analizat elementele de context și părți interesate, cerințele pentru procesele de management, modul în care se face planificarea operațională și evaluarea performanței,  cerințele pentru elementele/ procesele suport (infrastructură, personal, comunicare, informații documentate, controlul elementelor furnizate din exterior etc.).  

Desigur, în cursul auditului auditorii interni vor urmări și cerințele specifice fiecăruia dintre cele trei sisteme (obligatiile de conformare, criteriile de operare si control, criteriile de acceptanță, tratarea situațiilor de urgență etc.), dar o vor face într-o singură ʺtrecereʺ prin procesul auditat, realizând astfel o economie importantă de timp și conturând mult mai clar și unitar imaginea funcționării și a performanței proceselor auditate și a întregii organizații referitoare la toate elementele SMI supuse auditării: calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă.

Dacă doriți să vă specializați ca auditor intern al organizației din care faceți parte, cu competențe pentru auditarea întregului sistem de management integrat care este implementat în organizație, puteți participa la cursul organizat de Top Quality Management (Auditor intern sistem de management integrat ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001), curs autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților. Detalii suplimentare referitoare la acest curs, găsiti accesând link-ul alăturat www.cursuriautorizate.ro

Specializarea ca Auditor intern al Sistemelor de Management Integrat vă va da posibilitatea să activați în aceste poziții cheie și să aduceți o contribuție importantă la îmbunătățirea performanței în domeniul calității, mediului și sănătății și securității în muncă a organizației din care faceți parte.

Autor: Lector Formator Inginer Tutilă Anca Cecilia

Nu rata cele mai noi articole!

Click aici pentru politica de confidentialitate: https://blog.cursuriautorizate.ro/politica-de-confidentialitate/

Va multumim, echipa Blog.cursuriautorizate.ro.