Auditul intern - Blog.cursuriautorizate.ro

Companiile private, indiferent de mărime sau obiect de activitate, se confruntă cu o concurența în creștere. Monitorizarea și menținerea eficienței și eficacității operaționale pot constitui o componentă esențială a succesului în afaceri. Auditurile interne asigură că organizația are capacitatea de a supraviețui și de a continua să se dezvolte intr-un mediu de afaceri competitiv.
Auditul intern este un instrument util pentru asigurarea conformității și o modalitate valoroasă de a evalua performanța companiei și de a gestiona riscul.

Pentru consiliile de conducere și management, un audit intern este un prilej excelent de a reflecta la urmatoarele întrebări:

-Facem progrese pentru atingerea obiectivelor în condiții de eficiența, eficacitate și economicitate?

-Riscul este gestionat eficient?

-Politicile și procedurile sunt aplicate corect?

-Ar putea fi îmbunătățite?

Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care un audit intern poate răspunde cu succes. În cele ce urmează, vom trece în revistă principalele întrebări pe care le au organizațiile cu privire la funcționarea auditului intern.

Ce este auditul intern?

Auditul intern este o activitate independentă menită să evalueze obiectiv eficiența controalelor interne, proceselor de management al riscului și guvernanța unei organizații. Este de obicei de natură preventivă și urmărește să descopere discrepanțele dintre procesele operaționale și scopul propus de organizație. La finalizarea auditului intern, conducerii și consiliului le este furnizat un raport detaliat în care sunt incluse constatările și recomandarile auditorilor.

Ce implică auditul intern?

În misiunile de audit intern efectuate, auditorii interni adună informații despre modul în care funcționează organizația și le utilizează pentru a arăta unde merge bine și unde se poate imbunătăți. Astfel, auditorii interni analizează, evaluează și monitorizează riscurile și controalele organizației, examinează conformitatea cu legislația, politicile și regulamentele aplicabile și, în final, dau asigurări și recomandări conducerii în vederea îmbunătățirii proceselor.

Ce servicii sunt furnizate de auditorii interni?

Serviciile de asigurare implică evaluarea obiectivă a probelor de către auditorul intern pentru a formula opinii sau concluzii privind o entitate, o operațiune, o funcție, un proces, un sistem sau alte aspecte.
Serviciile de consiliere sunt de natură consultativă și sunt efectuate la cererea specifică a managementului. Acestea includ: consiliere, facilitare și instruire în sfera riscurilor, guvernanței și controlului intern.

Ce se întâmplă în timpul misiunilor de audit intern?

Auditorii interni analizează documentele referitoare la riscurile, controalele interne, obiectivele și performanța organizației și evaluează modul în care sunt implementate strategiile, politicile și procedurile în condițiile normativelor legale. Misiunea de audit se finalizează odată cu emiterea raportului de audit conținând constătările și recomandările auditorilor precum și opinia acestora cu privire la funcționarea controlului intern managerial. În continuare, auditorii vor urmări modul în care organizația implementează recomandările pentru a asigura îmbunătățirea continuă.

Cât durează o misiune de audit intern?

Timpul necesar efectuării unei misiuni de audit poate varia în funcție de dimensiunea companiei, obiectivele acesteia și procesul care este evaluat. În general, o misiune de audit poate dura de la câteva săptămâni la câteva luni, cu precizarea că nu toată această perioadă va fi petrecută la structura auditată.

Ce se întâmplă atunci când auditul intern identifică o deficiență de control sau o neconformitate?

Problema identificată va fi analizată în profunzime și, dacă este confirmată se va introduce în raportul de audit însoțită de recomandări. Toate problemele vor fi verificate de conducere și recomandarea elaborată va fi adecvată nevoilor individuale ale organizației.

De ce ar trebui să existe auditul intern în organizație?

Auditul intern este o componentă cheie în structura unei organizații, având un rol important în îmbunătătirea managementului și a răspunderii, atât financiare cât și non-financiare. Auditorii interni oferă recomandări de îmbunătățire adecvate și pertinente în acele domenii în care sunt identificate oportunități și deficiențe. Datorită perspectivei sale obiective și aplicării unor principii solide de audit și consiliere, activitatea de audit intern este necesară pentru a oferi sprijin și asigurări valoroase conducerii. Cu alte cuvinte, activitatea de audit intern oferă conducerii asigurări că scopurile și obiectivele organizaționale sunt atinse în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.

Pentru cei care doresc să aprofundeze domeniul auditului intern, Top Quality Management recomandă cursul autorizat Auditor intern, organizat lunar, în sistem on-line. Programul de formare se adresează atât persoanelor cu atribuții în domeniul managerial cât și celor care doresc o carieră în domeniul auditului.

Nu rata cele mai noi articole!

Click aici pentru politica de confidentialitate: https://blog.cursuriautorizate.ro/politica-de-confidentialitate/

Va multumim, echipa Blog.cursuriautorizate.ro.