Auditul intern este o funcţie universală, caracteristică generată în primul rând, de faptul că se aplică tuturor organizaţiilor indiferent de sectorul în care activează.

Organizarea funcţiei de audit intern în cadrul entităţilor impune luarea în consideraţie a următoarelor caracteristici:

  1. Universalitatea
  2. Independenţa
  3. Periodicitatea

Universalitatea

Universalitatea funcţiei de audit intern trebuie înţeleasă în raport de aria de aplicabilitatea, scopul, rolul şi profesionalismul persoanelor implicate în realizarea acestei funcţii. Auditul intern există şi funcţionează în toate organizaţiile, oricare ar fi domeniul de activitate al acestora. Auditul financiar are ca obiect activităţile din domeniul financiar şi contabil, pe când auditul intern are o arie mai extinsă, cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul entităţii, de aici universalitatea funcţiei.

Din practică a rezultat că activităţile financiar-contabile reprezintă 20-25% din activităţile care fac obiectul auditului intern. Putem afirma că acolo unde există control intern există şi audit intern, deoarece „materia primă”a auditului intern este controlul intern.

Datorită faptului că auditul intern are scopul de a îmbunătăți controlul intern, iar controlul intern este universal, atunci putem afirma că şi auditul intern este universal. Funcţia de audit intern a devenit o funcţie de asistenţă managerială prin care auditorii interni ajută managerii, de la orice nivel, să stăpânească bine celelalte funcţii şi toate activităţile.

Independența

Independenţa auditorului intern se bazează pe o gândire neîncorsetată, fără idei preconcepute, ca de exemplu: „totul merge foarte bine sau totul merge foarte prost”. Auditorul intern nu poate fi controlor,nu poate fi manager sau o persoană care realizează procesul de achiziţii. Ce va face atunci când va audita achiziţiile? Auditul intern este o activitate independentă, de asigurare a îndeplinirii obiectivelor şi de consultanţă, concepută în scopul de a adăuga valoare şi de a îmbunătăţi activităţile unei organizaţii.

Astfel, funcţia de audit intern, cu ocazia evaluării controlului intern, stabileşte dacă:

  • Controlul intern a depistat toate riscurile;
  • Pentru toate riscurile identificate a găsit procedurile cele mai adecvate de tratare;
  • Lipsesc controalele în anumite activităţi;
  • Există controale redundante.

Toate constatările rezultate in urma evaluării se transformă în recomandări şi concluzii asupra controlului intern, specificate în raportul de audit audit intern ce se va înainta managementului de la cel mai înalt nivel.

Auditul intern are trei principale preocupări:

  • Raportează managementului la cel mai înalt nivel pentru ca acesta este cel care poate lua decizii, respectiv sefului executivului sau Consiliului de administraţie;
  • Evaluează şi supervizează sistemul de control intern;
  • Oferă consiliere pentru îmbunătăţirea controului intern managerial, pe baza analizei riscurilor asociate activităţilor auditabile.

Auditul intern intră în cultura organizaţiei atunci când managerul apelează la auditori. În acest fel auditul intern devine o funcţie responsabilă, caracterizată prin independenţă.

Periodicitatea

Periodicitatea auditului intern este o funcţie permanentă în cadrul entităţii, dar este şi o funcţie periodică pentru cei auditaţi.
Frecvenţa auditurilor este determinată de activitatea de evaluare a riscurilor. Astfel, auditorii interni pot audita o entitate 8-12 săptămâni şi apoi să revină după o perioadă de 2-3 ani, în funcţie de riscurile care apar. Planul de audit, care se realizează pe perioade strategice, de regulă 3-5 ani, structurat anual şi cuprinde toate activităţile. Diferenţa este că unele activităţi vor fi auditate odată, iar altele de mai multe ori, funcţie de evaluarea riscurilor. Auditul intern este o funcţie periodică deoarece se realizează conform unui plan şi pe baza unor programe de activitate, comunicate şi aprobate anticipat.

Auditul intern este o funcțiune care s-a redefinit mereu pe parcursul anilor, pentru a răspunde nevoilor entităților. Axat, la început, pe probleme contabile, auditul s-a dezvoltat spre depistarea principalelor riscuri ale entităților și evaluarea controlului intern al acestora.

Top Quality Management a dezvoltat un curs de formare profesională AUDITOR INTERN, organizat în fiecare lună din an în sistem online. Cursul este autorizat CAFPPA și este structurat conform noilor cerințe privind formarea profesională a adulților care impun o metodă de învățare bazată pe foarte multe aplicații practice. Pentru mai multe informații despre acest curs, accesați link-ul de www.cursuriautorizate.ro

Nu rata cele mai noi articole!

Click aici pentru politica de confidentialitate: https://blog.cursuriautorizate.ro/politica-de-confidentialitate/

Va multumim, echipa Blog.cursuriautorizate.ro.