Reengineering

Reproiectarea sistemului de management organizațional – O abordare integrată pentru eficiență și performanță Reproiectarea sistemului managerial reprezintă o inițiativă strategică…