În mediul organizațional, există anumite funcții cu potențial ridicat de impact negativ asupra obiectivelor entității în cazul unei utilizări necorespunzătoare a resurselor sau expunerii la corupție și fraudă. Aceste funcții sunt considerate sensibile și necesită o gestionare atentă pentru a minimiza riscurile asociate. În acest context, entitățile trebuie să adopte politici și măsuri eficiente pentru identificarea, monitorizarea și gestionarea funcțiilor sensibile.

Identificarea și centralizarea funcțiilor sensibile

Primul pas în gestionarea funcțiilor sensibile este identificarea acestora pe baza unor factori de risc specifici entității. Această identificare trebuie să fie realizată de către conducerea entității, iar funcțiile sensibile trebuie centralizate la nivelul organizației. Acest proces implică elaborarea unei politici adecvate de gestionare a funcțiilor sensibile, care să cuprindă măsuri specifice pentru minimizarea efectelor negative asupra activităților desfășurate.

Politici de rotație și control

Odată ce funcțiile sensibile sunt identificate, entitatea trebuie să stabilească politici de rotație și control pentru personalul care ocupă aceste funcții. Aceste politici pot include:
Rotația personalului: Este important ca angajații care ocupă funcții sensibile să fie rotiți periodic, de obicei la intervale de aproximativ cinci ani. Acest lucru ajută la prevenirea stagnării și la reducerea riscurilor de corupție sau fraudă asociate cu prelungirea mandatului într-o funcție sensibilă.
Separarea sarcinilor: Pentru a preveni riscurile semnificative de integritate, este important să se separare sarcinile și responsabilitățile în cadrul funcțiilor sensibile. Această măsură contribuie la evitarea concentrării excesive a puterii în mâinile unei singure persoane și la creșterea transparenței și responsabilității în procesele organizaționale.
Verificarea candidaților: În timpul procesului de recrutare și selecție, este esențială verificarea antecedentelor candidaților pentru funcțiile sensibile. Această practică ajută la identificarea potențialelor probleme legate de integritate sau comportamentul necorespunzător al candidaților în funcțiile anterioare.

Factori de risc în stabilirea inventarului funcțiilor sensibile

În procesul de stabilire a inventarului funcțiilor sensibile, entitatea trebuie să ia în considerare o serie de factori de risc, printre care:
Accesul la resurse: Funcțiile care implică accesul la resurse materiale, financiare și informaționale prezintă un risc semnificativ și trebuie identificate și monitorizate în mod corespunzător.
Activități cu monopol sau drepturi exclusive: Funcțiile care exercită activități în condiții de monopol sau care au drepturi exclusive sunt expuse unor riscuri specifice și trebuie gestionate cu atenție pentru a preveni abuzurile.
Competențe decizionale exclusive: Funcțiile care dețin competențe decizionale exclusive pot avea un impact semnificativ asupra obiectivelor organizației și trebuie supuse unei atenții sporite în ceea ce privește gestionarea riscurilor.

Gestionarea funcțiilor sensibile în entități este esențială pentru asigurarea transparenței, integrității și eficienței în utilizarea resurselor și îndeplinirea obiectivelor organizaționale. Prin adoptarea unor politici și măsuri adecvate, entitățile pot minimiza riscurile asociate funcțiilor sensibile și pot promova o cultură a responsabilității și eticii în cadrul organizației.

Nu rata cele mai noi articole!

Click aici pentru politica de confidentialitate: https://blog.cursuriautorizate.ro/politica-de-confidentialitate/

Va multumim, echipa Blog.cursuriautorizate.ro.