Manager în domeniul siguranței alimentare

Manager în domeniul siguranței alimentare (în conformitate cu standardul ocupațional) este persoana desemnată de conducerea organizației care, în afara altor responsabilități, are responsabilitatea și autoritatea de a conduce și organiza activitatea echipei de siguranța a alimentului. Acesta instruiește și educă în mod corespunzator membrii echipei de siguranța a alimentului. Managerul în domeniul siguranței alimentare se asigură că sistemul de management al siguranței alimentului (SMSA) este stabilit, implementat, menținut și actualizat. Tot el are responsabilitatea de a raporta managementului de la cel mai înalt nivel despre eficiența și gradul de adecvare a SMSA, și de a comunica eficace cu parțile externe interesate de pe întregul lanț alimentar. Managerul în domeniul siguranței alimentare, prin toate aceste procese se asigură că toate pericolele semnificative pentru siguranța alimentului sunt identificate și controlate adecvat în fiecare etapă din lanțul alimentar.
Misiunea Managerului în domeniul siguranței alimentare este de a forma competențele și abilitățile cerute de standardul ocupației, pentru gestionarea sistemului de siguranță a alimentului.

Ce este siguranța alimentului?

Siguranța alimentului este un concept conform căruia produsul alimentar nu va dăuna consumatorului dacă este preparat și/sau consumat potrivit utilizării prevăzute.

Siguranța alimentului presupune:

 • Asigurarea igienei alimentare pe întreg procesul, de la materia prima până la consumatorul final;
 • Identificarea și prevenirea îmbolnăvirii consumatorilor din cauza existenței în alimente a unor agenți patogeni sau substanțe toxice;
 • Protejarea consumatorilor împotriva unor alimente provenite din anumite tehnologii insuficient argumentate științific privind efectele lor pe termen lung.

HACCP – concept, avantaje, principii

HACCP - Blog.cursuriautorizate.ro

Metoda HACCP, ca mijloc de gestiune a siguranței alimentului, utilizează măsuri specifice de ținere sub control a Punctelor Critice de Control în timpul procesului de transformare a produselor, în scopul evitării compromiterii siguranței alimentelor.


Conceptul HACCP

 • Identificarea problemelor potențiale privind siguranța alimentelor;
 • Determinarea punctelor și modalităților prin care acestea pot fi puse sub control;
 • Descrierea acțiunilor și activităților ce trebuie desfășurate și instruirea personalului în acest sens;
 • Implementarea și întocmirea documentațiilor de înregistrare.

Metoda HACCP presupune:

 • Identificarea și analiza tuturor pericolelor asociate materiilor prime, materialelor și produselor aprovizionate precum și tuturor etapelor/operațiilor procesului tehnologic;
 • Determinarea punctelor critice de control și a limitelor critice în acele puncte;
 • Stabilirea unui sistem de monitorizare pentru fiecare punct critic de control determinat astfel încât produsele să fie sigure și să nu afecteze sănătatea consumatorilor și a unui sistem de înregistrări aferente monitorizărilor;
 • Stabilirea și implementarea modalităților de validare și verificare.


Avantajele aplicării metodei HACCP

 • HACCP asigură:
  • Că deciziile se bazează pe cel mai bun raționament;
  • Posibilitatea de cuantificare;
  • Transparența și consistentă;
  • Posibilitate de îmbunătățire continuă;
  • Construirea de parteneriate;
  • Libera circulație a produselor;
  • Garanția că siguranța este inclusă în procesul de producție a alimentului.


Cele 7 Principii HACCP:

 1. Derularea acțiunii de analiză a pericolelor.
 2. Stabilirea Punctelor Critice de Control (PCC).
 3. Stabilirea limitelor critice.
 4. Stabilirea sistemului de monitorizare.
 5. Stabilirea acțiunilor corective, pentru situații de incidente / accidente legate de control al proceselor / alimente etc.
 6. Stabilirea procedurilor de verificare.
 7. Stabilirea documentației necesare.

Sistemul de management al siguranței alimentului

Acest sistem a apărut ca o necesitate a creerii unui cadru în care să se obțină produse alimentare sigure, prin aplicarea metodei HACCP și dezvoltarea unor procese de management și a unor procese de verificare, validare, analiză, care să garanteze funcționarea acestei metode.

Sistemul de management al siguranței alimentare:

 • Integreaza principiile Sistemului HACCP și etapele de aplicare a acestuia;
 • Combină Planul HACCP cu programele preliminare (PRP);
 • Stabilește măsurile și combinațiile eficace de măsuri de control;
 • Facilitează comunicarea informațiilor adecvate privitoare la siguranța alimentelor în întreg lanțul alimentar;
 • Facilitează comunicarea informațiilor privitoare la procesele sistemului în întreaga organizație;
 • Evaluează și actualizează periodic documentele și informațiile privitoare la siguranța alimentelor.

Aplicarea sistemului de management al siguranței alimentului este caracterizată de atitudinea preventivă, care este cea mai potrivită abordare în producerea alimentelor.

Echipa siguranței alimentare

Echipa siguranței alimentare trebuie să aibă cunoștințele teoretice și practice referitoare la:

– Produsele, procesele, echipamentele organizației;
– Pericolele pentru siguranța alimentului, relevante pentru domeniul sistemului de management al siguranței alimentului.

Echipa siguranței alimentare trebuie să definească:

De unde se începe?
Care sunt etapele?
Unde se termină ?

Top Quality Management a dezvoltat un curs de formare profesională Manager în domeniul siguranței alimentare HACCP și ISO 22000. Cursul  Manager în domeniul siguranței alimentare este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților – pentru ocupația MANAGER IN DOMENIUL SIGURANȚEI ALIMENTARE, cod  COR 325715.

Curs Manager în domeniul siguranței alimentare - www.cursuriautorizate.ro

Pentru mai multe detalii și informații despre acest curs, va rugăm sa accesați link-ul: https://cursuriautorizate.ro/curs-manager-haccp/

Nu rata cele mai noi articole!

Click aici pentru politica de confidentialitate: https://blog.cursuriautorizate.ro/politica-de-confidentialitate/

Va multumim, echipa Blog.cursuriautorizate.ro.