Stabilirea limitei de toleranță la riscuri este un proces esențial în cadrul managementului riscului într-o organizație. Limita de toleranță la riscuri reprezintă pragul până la care organizația este dispusă să accepte riscuri în îndeplinirea obiectivelor sale, iar depășirea acesteia poate genera consecințe nedorite.

  1. Începeți prin a avea o înțelegere clară a obiectivelor organizaționale pe termen scurt și lung. Limita de toleranță la riscuri trebuie să fie aliniată cu aceste obiective pentru a asigura o gestionare eficientă a riscurilor în cadrul organizației.
  2. Analizați atent mediul extern și intern al organizației pentru a identifica riscurile potențiale și pentru a înțelege contextul în care organizația operează. Factori precum schimbările legislative, condițiile pieței și concurența pot influența nivelul de risc acceptabil.
  3. Consultați părțile interesate relevante, inclusiv acționarii, angajații și clienții, în procesul de stabilire a limitei de toleranță la riscuri. Opiniile acestora pot oferi perspective valoroase și pot contribui la determinarea nivelului de risc acceptabil.
  4. Identificați și evaluați riscurile specifice care pot afecta organizația în atingerea obiectivelor sale.
  5. Înțelegeți apetitul organizației pentru risc și nivelul de confort al acesteia în asumarea riscurilor. Acest aspect este esențial în stabilirea unei limite de toleranță la riscuri care să reflecte profilul de risc al organizației.
  6. Documentați limitele de toleranță la riscuri în politicile și procedurile organizaționale și asigurați-vă că sunt comunicate adecvat în întreaga organizație.
  7. Bazați deciziile de stabilire a limitelor de toleranță la riscuri pe date și informații relevante și actualizate. Analizați tendințele pieței, datele financiare și alte informații relevante pentru a evalua corect nivelul de risc acceptabil.
  8. Monitorizați și revizuiți limitele de toleranță la riscuri periodic, în funcție de schimbările din mediul de afaceri și în obiectivele organizaționale. O revizuire regulată asigură că limitele rămân relevante și actualizate în fața schimbărilor de mediu.
  9. Implicați echipele relevante din cadrul organizației în procesul de stabilire a limitelor de toleranță la riscuri. Asigurați-vă că toți cei implicați în gestionarea riscurilor înțeleg limita de toleranță la riscuri a organizației.
  10. Fiți deschiși la ajustarea și adaptarea limitelor de toleranță la riscuri în funcție de schimbările de mediu și de evoluția obiectivelor organizaționale.

Autor: Lector formator Ing. Adelina Elena Dobre

Nu rata cele mai noi articole!

Click aici pentru politica de confidentialitate: https://blog.cursuriautorizate.ro/politica-de-confidentialitate/

Va multumim, echipa Blog.cursuriautorizate.ro.