Top Quality Management

Caracteristicile auditului intern

Auditul intern este o funcţie universală, caracteristică generată în primul rând, de faptul că se aplică tuturor organizaţiilor indiferent de sectorul în care activează. Organizarea funcţiei de audit intern în…

Modificări aduse de OUG 92/2021

Prezenta ordonanță de urgență are ca obiectiv asigurarea unui înalt nivel de protecție a mediului și sănătății populației prin instituirea de măsuri:a) de prevenire și reducere a generării de deșeuri…

Top Quality Management

Auditul intern – beneficii

Companiile private, indiferent de mărime sau obiect de activitate, se confruntă cu o concurența în creștere. Monitorizarea și menținerea eficienței și eficacității operaționale pot constitui o componentă esențială a succesului…

HACCP – Ce ar trebui să știm?

Manager in domeniul siguranței alimentare Manager în domeniul siguranței alimentare (În conformitate cu standardul ocupațional I 30/2009) este persoana desemnată de conducerea organizației care, în afara altor responsabilități, are responsabilitatea…