În ziua de azi, din ce în ce mai multe companii atât din domeniul public cât și cel privat își structurează activitatea pe proiecte. Este mult mai eficient să gestionezi proiecte pentru care există obiective clare cu cerințe de calitate precise, bugete bine definite și un termen de finalizare determinat. Este însă și cu mult mai greu, deoarece ca manager de proiect trebuie să gestionezi cerințele clientului și să faci față multor provocări legate de organizație și rezultatele ei, de riscurile care par să se manifeste atunci când te aștepți mai puțin, de schimbările inevitabile și devenite o obișnuință în ziua de azi.

Managementul prin proiecte se defineşte ca un sistem de management cu o durată de acţiune limitată, cel mai adesea câţiva ani, conceput în vederea soluţionării unor probleme complexe precis definite, cu un puternic caracter inovaţional, care implică aportul unei largi game de diverşi specialişti, din subdiviziuni organizatorice diferite ale aceleiaşi structuri organizatorice, integraţi temporar într-o reţea organizatorică autonomă, paralelă cu structura organizatorică formală


Avantaje certe ale utilizării managementului prin proiecte:

 1. Posibilitatea rezolvării unor probleme complexe, în intervale de timp mult mai reduse comparativ cu versiunea clasică şi cu rezultate economice superioare;
 2. Promovarea unei structuri organizatorice de tip matriceal, favorizante schimbării şi eficienţei organizaţionale;
 3. Facilitarea contactelor de specialitate (tehnice, ştiinţifice, manageriale) între componenţii echipei de proiect şi între aceştia şi ceilalţi specialişti ai societăţii respective şi ale altor societăţi;
 4. Crearea unor premize favorabile pentru formarea de manageri profesionişti

Dezvantaje ale utilizării managementului prin proiecte:

 1. Dificultatea selecţiei managerilor de proiect buni şi a convingerii lor să-şi asume riscurile impuse de proiect, cât şi a riscurilor profesionale pe care acest sistem le impune;
 2. Apariţia şi manifestarea unor duble subordonări ale specialiştilor implicaţi în realizarea proiectului, aceasta fiind, de altfel, o limită a organizării de tip matriceal;
 3. Apariţia unor fenomene de nesincronizare a componentelor organizatorice specifice managementului prin proiecte;
 4. Apariţia de situaţii conflictuale între compartimentele implicate în realizarea proiectului şi componenţii colectivului de proiect sau managerul de proiect.

Succes şi insucces în proiecte

În managementul de proiect, cuvîntul „succes” defineşte atingerea anumitor deziderate planificate, livrarea rezultatelor proiectelor la termen conform bugetului stabilit şi, nu în ultimul rând, funcţionalitatea acestuia să se potrivească misiunii obiectivelor şi scopurilor companiei.
Cuvântul „insucces” descrie condiţia sau stările de fapt care au condus la nerealizarea dezide¬ratelor şi rezultatelor.
Insuccesul unui proiect este determinat atunci când rezultatele planificate nu au fost livrate conform aşteptărilor.

Cauze ale eşecului în proiecte

 • Lipsa susţinerii managementului superior;
 • Comunicare deficitară;
 • Conflicte între departamente şi/sau indivizi;
 • Definire duplicitară a rolurilor şi responsabilităţilor;
 • Obiective neclare;
 • Schimbări în sfera de cuprindere a proiectelor;
 • Ignorarea semnalelor de atenţionare;
 • Aşteptări nerealiste.

Paradigma percepţiei succesului şi insuccesului organizaţional

 • Un proiect care a depăşit costurile precum şi obiectivele planificate, dar oferă beneficiarului rezultatele acceptate, poate fi considerat un succes de către acesta;
 • Un membru al echipei de proiect care câştigă experienţă prin derularea proiectului poate considera că proiectul a fost cu succes;
 • Un furnizor care a oferit resurse considerabile proiectului poate considera că proiectul a fost de succes;
 • Un contractor care a înregistrat o anumită pierdere lucrând în cadrul proiectului poate considera că acesta a fost un insucces;
 • Datorită ambiguităţii proiectului, determinarea relativităţii de succes sau insucces poate fi dificil de realizat;
 • Determinarea succesului sau insuccesului unui proiect prin natura obiectivă a acesteia, poate determina apariţia măsurilor obiective de succes sau insucces;
 • Nuanţa de succes sau insucces a unui proiect poate diferi, aceasta depinzând de perioada din ciclul de viaţă al proiectului în care a fost realizată determinarea.


Indicatori de succes ai unei afaceri prin proiecte

Indicatori generali de succes în cadrul unei afaceri prin proiecte:

 • Eficienţa organizaţională;
 • Atingerea obiectivelor asumate şi a rezultatelor proiectului;
 • Satisfacţia beneficiarilor de proiect/ clienţilor organizaţiei;
 • Satisfacţia sponsorului de proiect;
 • Satisfacţia echipei de proiect;
 • Investiţii în dezvoltare;
 • Investiţii în formare profesională;
 • Apariţia constantă de produse noi;
 • Respectul calităţii;
 • Colaboratori motivaţi;
 • Organizare suplă;
 • Luarea descentralizată a deciziilor;
 • Concentrarea asupra factorilor critici de reuşită;
 • Controlul permanent.

Indicatori de criză ai unei afaceri prin proiecte

Indicatori generali de criză în cadrul unei afaceri prin proiecte:

 • Ineficienţă organizaţională;
 • Neatingerea obiectivelor asumate şi a rezultatelor proiectului;
 • Insatisfacţia beneficiarilor de proiect/ clienţilor organizaţiei;
 • Volum scăzut de vânzări;
 • Obţinerea şi sau utilizarea de produse învechite;
 • Probleme de calitate/fiabilitate;
 • Întârzieri la livrări;
 • Dependenţă puternică de anumiţi clienţi şi furnizori;
 • Contracte pe durată lungă la preţ fix;
 • Metode de producţie depăşite;
 • Climat social deficitar;
 • Personal nestabil;
 • Conducere care ignoră realităţile comerciale;
 • Organizare rigidă;
 • Lipsă de comunicare între conducere şi salariaţi.

Companiile nu își mai permit să își lase proiectele, în special cele strategice, pe mâna oricui. Competențele de management de proiect au devenit din ce în ce mai importante în economia globală actuală, iar cerința pentru manageri de proiect profesioniști este din ce în ce mai acută. Azi, când globalizarea își pune amprenta pe activitățile companiilor indiferent de dimensiunile acestora sau de domeniul lor de activitate, un simplu training în managementul de proiect nu mai este suficient pentru proiectele care tind să devină din ce în ce mai complexe, mai provocatoare, cu multe implicații strategice, cu bugete importante și cu conexiuni la nivel internațional.

Certificarea ca manager de proiect profesionist, autorizată de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților, a devenit o cerință pentru angajare in entitățile publice și în multe companii naționale si multinaționale. Certificarea în meseria Manager Proiect oferită de Top Quality Management în urma absolvirii cursului de specializare are acoperire națională și în Uniunea Europeana și este unanim recunoscută ca fiind cea care oferă garanția competențelor reale ale managerului de proiect, atestând experiența profesională, cunoștintele și abilitățile acestuia.

Cursul practic on line Manager proiect organizat de Top Quality Management este structurat pe cele cinci grupuri de procese: inițiere, planificare, execuție, monitorizare/control și încheiere, urmărind pas cu pas procesele, similar cu PMBOK® Guide. Sunt acoperite toate domeniile de cunoștinte necesare managerului de proiect la nivel profesionist: integrare, scop, timp, calitate, resurse umane, comunicare, risc, achiziții, grupuri de interese și lucru în echipă. Cursul este susținut de profesioniști în domeniu, manageri de proiect cu largă experientă în derularea și conducerea proiectelor la nivel național si internațional.

Informații detaliate privind cursul organizat de Top Quality Management veți obține accesând www.cursuriautorizate.ro sau puteți să ne contactați direct: tel.: 0724.370.347; e-mail: office@cursuriautorizate.ro.

Autor: Prof. Dr. Ing. Eugen IRIMIA

Nu rata cele mai noi articole!

Click aici pentru politica de confidentialitate: https://blog.cursuriautorizate.ro/politica-de-confidentialitate/

Va multumim, echipa Blog.cursuriautorizate.ro.